Drepturi de autor

Drepturi de autor si termenii si conditiile utilizarii
Informatiile de pe prezentul site, textele, prezentarea nu pot fi copiate, republicate, reproduse, descarcate, transmise sau distribuite sub orice forma sau fara acordul autorului. Materialele publicate pot fi descarcate gratuit, pentru informare si in scopuri necomerciale, cu conditia sa respectarii drepturile de autor si alte drepturi ce rezulta din acesta. Reproducerea partiala sau citarea materialelor partiala sau integrala se poate face doar facandu-se referinta la autor si sursa in mod explicit si doar cu acordul scris al autorului. Este libera citarea site-ului ca si legatura sau sursa de informatii. Modificarea neautorizata sau folosirea materialelor pentru orice alt scop presupune violarea drepturilor de autor si a altor drepturi brevetate. Textele incluse sunt originale, nu reprezinta prelucrari si in consecinta sunt supuse aceleiasi legi, iar folosirea inadecvata a continutului site-ului, defaimari si alte daune pot fi obiectul recuperarii materiale a daunelor estimate

Copyright and conditions and terms of use
Information on this site, text, presentation may not be copied, republished, reproduced, downloaded, transmitted or distributed in any form without the agreement of the author. Published materials can be downloaded free of charge, for information and non-commercial purposes, provided you adhere to copyright and other rights arising therefrom. Reproduction full or partial citation of materials can be made only by reference to the author and source explicitly and only with the written consent of the author. It’s free and quoting the site as a link or source of information. Modification or use of unauthorized materials for any other purpose requires violation of copyright and other proprietary rights. Reproduction site is subject to its cloning offenses covered by copyright. The texts are genuine, not the processing and therefore are subject to the same laws, and improper use of site content, defamation and other damages can be subject to material damage estimated recovery.


Reclame

3 gânduri despre „Drepturi de autor

    […] Drepturi de autor […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s