evaluare

2015 noutatile codului fiscal: societatile comerciale alte persoane juridice si impozitarea cladirilor rezidentiale, nerezidentiale

Publicat pe Actualizat pe

tax real estate 1Modificările Codului Fiscal intrat in vigoare in 2015 referitoare la impozitul pe clădiri ce vor fi operabile de la 1.01.2016 au aplicabilitate asupra acestui an fiscal (2015)- art 461 alin 1.

Marea noutate este ca impozitarea clădirilor și construcțiilor speciale nu se mai face după tipul proprietarului ci după destinația proprietății. Multe din reglementari au rămas la fel însă exista și noutăți

A. Astfel proprietățile cu destinație rezidențială din patrimoniul societăților (art 460 alin 1) impozitul este de 0.08%-0.2% asupra valorii impozabile, valoare ce se stabilește de către fiecare consiliul local din raza administrativa unde se afla clădirile. (art 460 alin 1) la valoare imobilului.

B Proprietățile cu destinație nerezidentiabila din patrimoniul societăților (art 460 alin 2) (birouri, magazine, servicii, hale, altele) se impoziteaza cu 0.2%-1.3% din valoarea clădirii si care se stabilește de către fiecare consiliul local din raza administrativa unde se afla clădirile. (art 460 alin 2). Clădirile cu destinație agricola (ferme, depozite, procesare) cota de impozitare este fixa si este de 0.4% la valoarea imobilului.

C. In cazul clădirilor cu funcționalitate mixta (rezidențial, nerezidential) din patrimoniul societăților (art. 460. alin 3) impozitul se calculează prin aplicarea cotelor specifice destinației (rezidențial A. sau nerezidential B.) suprafețelor la valoarea imobilului.

Valoarea imobilului este valoarea de inventar înscrisă în 31.12 a anului precedent in evidentele societății si aceasta este fie:

  • valoarea din anul anterior
  • valoarea obținută din raportul de evaluare a unui evaluator autorizat (obligatoriu membru ANEVAR vezi și L99/2013 – nu mai valabile evaluările contabile proprii, ale experților CECCAR sau CET)
  • valoare finala a lucrărilor de construcții in cazul in care clădirea a fost recepționată în anul pentru care se face impozitarea (anul precedent depunerii declarației). – termenul de declarare impunere este de 30 de zile de la data dobândirii (vezi art 461 alin 3) si cuprinde clădirile realizate integral in termen, neterminate/in construcție cu AC expirata sau prelungita.
  • valoarea tranzacției in cazul in care clădirea a fost tranzacționată in anul pentru care se face impozitarea (anul precedent depunerii declarației)
  • valoarea clădirilor ce se supun leasingului financiar se evaluează de un valuator autorizat (conform standardului specific) indiferent de anul construirii sau valoarea tranzacțiilor (obligatoriu membru ANEVAR vezi și L99/2013 – nu mai sunt valabile evaluările contabile proprii, ale experților CECCAR sau CET)
  • in cazul in care taxa se datorează de concesionar, locatar, titular drept administrare taxa este cea comunicata din activele societății care deține dreptul de proprietate (spre exemplu aeroporturi, stadioane, săli de sport, hoteluri, etc)

Actualizarea valorilor clădirilor/imobilelor se face o data la 3 ani doar in baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat. (obligatoriu membru ANEVAR vezi și L99/2013 – nu mai sunt valabile evaluările contabile proprii, ale experților CECCAR sau CET), cu excepția cazurilor in care procedura de faliment s-a declanșat printr-o procedura definitiva. Lipsa actualizării valorii imobilului la 3 ani duce la impozitarea acestuia la valoarea de inventar existenta in activele societății cu o cota de 5%. In cazul taxelor datorate, lipsa actualizării acționează nu asupra celui ce le datorează ci asupra proprietarului prin aplicarea diferenței intre cota existenta si cea de 5%.

Alte precizari: Modificare funcționalității clădirii, desființării este necesara depunerea unei noi declarații in termen de 30 de zile. Modificările de suprafețe înregistrate prin lucrări de cadastru modifica impozitarea corespunzătoare noilor suprafețe începând cu anul următor fiscal executării acestuia.

Taxele datorate în cazul în care timpul obligației este mai scurt de un an se calculează proporțional cu perioada concesiunii, închirierii folosinței pe baza contractelor/documentelor doveditoare.

Nu exista nicio legătura intre intre înregistrarea clădirilor la Oficiu de Cadastru si obligativitatea declararii imobilului la administratia locala.

Atentie: Societățile comerciale mai datorează si impozitul pe  construcții  (art 497/498)- grupa 1 Catalog de clasificare si duratele de funcționare a mijloacelor fixe („taxa pe stâlp”) in cuantum de 1%. Pentru mai multe informații accesați adresele de contact din link-ul de mai jos.

articolul de mai sus reprezinta o sinteza a informațiilor principale din codul fiscal si este cu titlu informativ.

Articol scris de Popa Marcel Lucian – evaluator autorizat ANEVAR

Reclame